Σελίδα 1 από 6

Αίτηση για Παραχώρηση ISBN
Για παραχώρηση ISBN μπορείτε να απευθυνθείτε προσωπικά στο Εθνικό Κέντρο ISBN ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα παροχής εδώ.

Η παραχώρηση αριθμών ISBN γίνεται χωρίς χρέωση μετά από αίτηση των εκδοτών. Μετά την έκδοση του έργου με ISBN, οι εκδότες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ένα (1) αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο ISBN.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.isbn-international.org.
1. Μορφή / Τίτλος
Invalid Input

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

2. Πλήρη στοιχεία συγγραφέα
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεομοιότυπου

Invalid Input

2.(β) Πλήρη στοιχεία δεύτερου συγγραφέα
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεομοιότυπου

3. Πλήρη στοιχεία επιμελητή / εικονογράφου
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Invalid Input

3.(β) Πλήρη στοιχεία δευτερου επιμελητή / εικονογράφου
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ συμπληρώστε ορθά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

4. Σε περίπτωση μεταφρασμένου έργου
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό

5. Εκδοτικές Λεπτομέρειες

Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε εκδότη αποστέλλονται στο Διεθνές Κέντρο ISBN (International ISBN Agency).
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλώ δώστε αριθμό τηλεομοιότυπου

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Invalid Input

5. (β) Εκδοτικές λεπτομέρειες δεύτερου εκδότη

Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε εκδότη αποστέλλονται στο Διεθνές Κέντρο ISBN (International ISBN Agency).
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ συμπληρώστε ορθά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεομοιότυπου

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ δώστε αριθμό

6. Φυσική περιγραφή του έργου
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ συμπληρώστε

7. Δήλωση Σειράς (αν το βιβλίο είναι ενταγμένο σε σειρά)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

8. Ανατυπώσεις
Αν το έργο αποτελεί ανατύπωση άλλου έργου με διαφορετικό τίτλο, αναφέρετε:
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Αν το έργο είναι ανατύπωση ή άλλη έκδοση έργου με τον ίδιο τίτλο, αναφέρετε:
Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ συμπληρώστε

Αν το έργο ανατυπώνεται από άλλο εκδότη, αναφέρετε:
Παρακαλώ συμπληρώστε

9. Θεματικές κατηγορίες
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ συμπληρώστε

10. Έργο σε άλλη γλώσσα
Παρακαλώ συμπληρώστε

11. Τιμή
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

12. Έκδοση γραμμοκώδικα
Invalid Input

13. Έκδοση CIP data
Invalid Input

14. Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Please accept

Σημείωση:
Συγγραφείς οι οποίοι επιθυμούν όπως το έργο τους περιληφθεί στον κατάλογο των υποψηφίων για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας, πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το έντυπο ΚΒΛ1. Ο Κανονισμός που διέπει τον διαγωνισμό των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας και οι κατηγορίες στις οποίες απονέμονται τα Βραβεία είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Νεώτερου και Σύγχρονου Πολιτισμού.
Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ