Ηλεκτρονικός Κατάλογος Κυπριακής Βιβλιογραφίας

Ο Ηλεκτρονικός Κατάλογος Κυπριακής Βιβλιογραφίας περιλαμβάνει την καταγραφή του συνόλου της κυπριακής εκδοτικής παραγωγής. Η σύνταξη της βιβλιογραφίας στηρίζεται, πρωτίστως, στο έντυπο υλικό και ακολούθως σε άλλης μορφής υλικό (οπτικοακουστικό, χαρτογραφικό) που κατατίθεται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη με την παραχώρηση του διεθνούς αριθμού ISBN, αφού στη Βιβλιοθήκη λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο Εγγραφής Εντύπων (ΕΚΕΕ). Σε μεμονωμένες περιπτώσεις βιβλία που εκδίδονται στο εξωτερικό με θέμα την Κύπρο ή από Κύπριους συγγραφείς, συμπεριλαμβάνονται στο κατάλογο για ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού.

Συνδεθείτε με τον αυτοματοποιημένο κατάλογο (OPAC) για να εντοπίσετε τις κυπριακές εκδόσεις από το 1980 και μετά.