Ημερίδες - Σεμινάρια - Συνέδρια

Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών «Ο Ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ον Αιώνα»

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη διοργάνωσε το πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών με θέμα «Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο αιώνα», στις 2 Νοεμβρίου 2001 στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη διοργάνωσε το πρώτο Συνέδριο Κυπριακών Βιβλιοθηκών με θέμα «Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στον 21ο αιώνα», στις 2 Νοεμβρίου 2001 στο Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία. Στο συνέδριο πήραν μέρος περί τους 130 συνέδρους, Διευθυντές Βιβλιοθηκών, Βιβλιοθηκονόμοι, εκπρόσωποι όλων σχεδόν των Δημοτικών, Κοινοτικών, Κολλεγιακών και Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Στο Συνέδριο κατατέθηκαν οχτώ πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις με θεματικές την ιστορία και την εξέλιξη των κυπριακών βιβλιοθηκών στη σύγχρονη εποχή, την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των βιβλιοθηκών της Κύπρου και το ρόλο και το έργο της Κυπριακής Βιβλιοθήκης ως η Εθνική Βιβλιοθήκη.