Τμήμα Επεξεργασίας Υλικού

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία του υλικού ώστε να είναι προσβάσιμο στους χρήστες μέσω του OPAC (Online Public Access Catalogue) της Βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα γίνεται:
  • Ταξινόμηση του υλικού σύμφωνα με το DDC (Dewey Decimal Classification).
  • Θεματική ευρετηρίαση του υλικού σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου (Library of Congress Headings)
  • Καταλογράφηση του υλικού σύμφωνα με τους AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition)
  • Εισαγωγή υλικού στο λογισμικό της Βιβλιοθήκης Koha