Τμήμα Παραγγελιών και Προσκτήσεων Υλικού

Aποστολή

Aποστολή του Τμήματος Παραγγελιών και Προσκτήσεων είναι ο εμπλουτισμός των συλλογών της Βιβλιοθήκης με υλικό που στηρίζει τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές ανάγκες των χρηστών.

Μορφές υλικού που εντάσσονται στις συλλογές της Βιβλιοθήκης

Το περιεχόμενο και όχι η μορφή ενός τεκμηρίου αποτελεί το βασικό κριτήριο για την επιλογή και την ένταξή του στη συλλογή. Η συλλογή σήμερα περιλαμβάνει υλικό στις ακόλουθες μορφές:
  • Βιβλία
  • Βιντεοκασέτες
  • Ψηφιακούς Δίσκους
  • Χάρτες
  • Άλλο έντυπο πληροφοριακό
  • Εφημερίδες
  • Περιοδικές εκδόσεις

Τρόποι επιλογής υλικού

Η προμήθεια νέου υλικού γίνεται από τον υπεύθυνο βιβλιοθηκονόμο, ο οποίος φροντίζει να ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται από την Πολιτική Επιλογής Υλικού.