Εκδόσεις

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη εκδίδει το ετήσιο ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ από το 1999, το οποίο καλύπτει την εκδοτική παραγωγή της Κύπρου για κάθε έτος (από το 1979 μέχρι σήμερα).

Η Κυπριακή Βιβλιογραφία από το 1979 και μετά είναι προσβάσιμη και από το σύνδεσμο: http://biblio.cypruslibrary.gov.cy/

Αλφαβητικός Κατάλογος Περιοδικών Δημοσιεύσεων

ΤίτλοςΑρχείο
1878-2020 - Αλφαβητικός Κατάλογος Περιοδικών Δημοσιεύσεων

Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας

ΤίτλοςΑρχείο
2021 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2020 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2019 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2018 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2017 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2016 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2015 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2014 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2013 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2012 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2011 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2010 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2009 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2008 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2004 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2003 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2002 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2001 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
2000 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
1999 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
1995-1998 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
1990-1994 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
1979-1989 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας

Ευρετήρια

ΤίτλοςΑρχείο
2002 - Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων
2002 - Ευρετήριο Συγγραφέων
2001 - Ευρετήριο Τίτλων
2001 - Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων
2000 - Ευρετήριο Συγγραφέων
1999 - Ευρετήριο Τίτλων
1999 - Ευρετήριο Συγγραφέων
1999 - Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων