Κανονισμοί Δανεισμού

Ημέρες και Ώρες Δανεισμού

Η Υπηρεσία Δανεισμού λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα-Πέμπτη από 8:00 π.μ. μέχρι 5:00 μ.μ. και την Παρασκευή από 8:00 π.μ. μέχρι 2:00 π.μ. Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο λειτουργεί μόνο πρωινές ώρες, δηλαδή από 8:00 π.μ. μέχρι 2:00 μ.μ. Παρακαλείστε όπως διευθετήσετε την επίσκεψη σας στη βιβλιοθήκη.

Υλικό που δανείζεται

Βιβλία τα οποία βρίσκονται στο Κεντρικό Κτίριο και στο Βιβλιοστάσιο.

Δικαίωμα Δανεισμού:

Το δικαίωμα δανεισμού έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου και Ευρωπαίοι πολίτες για όσο ισχυεί η σύμβαση παραμονής τους στην Κύπρο.

Κάρτες Χρηστών:

Για να μπορέσει κάποιος να δανειστεί το υλικό της Βιβλιοθήκης, πρέπει να διαθέτει κάρτα χρήστη. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να την προμηθευτεί από τη Βιβλιοθήκη μετά από συμπλήρωση της σχετικής αίτησης (η αίτηση συμπληρώνεται στον πάγκο εξυπηρέτησης) και καταβολή του ποσού των 5 ευρώ. Η κάρτα χρήστη είναι προσωπική και δε μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα. Απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο για την έκδοση κάρτας είναι η πολιτική ταυτότητα. Η ιδιότητα μέλους και το δελτίο μέλους ισχύει για περίοδο 5 χρόνων με δικαίωμα ανανέωσης για άλλα 5 χρόνια και με την καταβολή του ποσού των 5 ευρώ.

Αλλαγή Στοιχείων Χρήστη:

Οποιαδήποτε αλλαγή στα δηλωθέντα στοιχεία του χρήστη πρέπει να κοινοποιείται το συντομότερο δυνατό στο Γραφείο Δανεισμού της Βιβλιοθήκης, ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή λαθών και η σωστή επικοινωνία με τον χρήστη.

Χρόνος και Ανώτατος Αριθμός Τεκμηρίων που Δανείζονται:

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν δικαίωμα δανεισμού 3 βιβλίων για περίοδο 21 ημερών.
Οι δανειζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τα βιβλία που έχουν δανειστεί ωσότου τα επιστρέψουν στη Βιβλιοθήκη.

Ανανέωση Δανεισμού:

Η ανανέωση του δανεισμού είναι δυνατή, εφόσον το βιβλίο δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση γίνεται με την προσκόμιση του βιβλίου στο Δανειστικό Τμήμα. Η περίοδος ανανέωσης ισχύει όσο και για το δανεισμό.

Κρατήσεις:

Αν ο χρήστης χρειάζεται βιβλίο το οποίο είναι ήδη δανεισμένο, μπορεί να ζητήσει την κράτησή του από το Γραφείο Δανεισμού ώστε με την επιστροφή του να μπορέσει να το δανειστεί. Με την επιστροφή του βιβλίου, το Γραφείο ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο που έχει ζητήσει την κράτηση και ο δανεισμός γίνεται σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία. Ένα βιβλίο παραμένει στο Δανειστικό Τμήμα για το χρήστη που το έχει κρατήσει μέχρι μία (1) εβδομάδα. Με την παρέλευσή της το βιβλίο τοποθετείται και πάλι κανονικά στα ράφια.

Ανάκληση Δανεισμένου Υλικού:

Σε ειδικές περιπτώσεις η Βιβλιοθήκη έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επιστροφή των βιβλίων που είναι δανεισμένα, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία δανεισμού τους.

Υλικό που δε δανείζεται

Περιοδικά: Όλα τα περιοδικά (τρέχοντα τεύχη και δεμένοι τόμοι) δε δανείζονται.
Πληροφοριακό υλικό:Ως πληροφοριακό υλικό χαρακτηρίζεται οποιασδήποτε μορφής υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) που ανήκει στην κατηγορία των λεξικών, εγκυκλοπαιδειών, βιβλιογραφιών, οδηγών, εγχειριδίων, κ.ά. Δηλώνεται στην συλλογή Not for loan και δε δανείζεται, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Βιβλιοθήκη.
Οπτικοακουστικό υλικό: Το υλικό αυτό δεν προσφέρεται για δανεισμό.

ΤίτλοςΑρχείο
Έντυπο για εγγραφή στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη