Πληροφοριακό Τμήμα

Το Πληροφοριακό Τμήμα είναι υπεύθυνο για την παροχή έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης στους χρήστες της Βιβλιοθήκης. Όλο το υλικό του Πληροφοριακού Τμήματος έχει μεταφερθεί σε νέο κτήριο, και συγκεκριμένα στο χώρο όπου στεγαζόταν παλιά η Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας Φανερωμένης. Ο χώρος έχει ανακαινισθεί καταλλήλως και λειτουργεί ως Παράρτημα της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Το Πληροφοριακό Τμήμα περιλαμβάνει βιβλία αναφοράς και κυπρολογικού περιεχομένου, τα οποία δεν δανείζονται στο κοινό. Λειτουργεί αναγνωστήριο και παρέχεται η δυνατότητα φωτοτύπισης του έντυπου υλικού.

Το προσωπικό του Πληροφοριακού Τμήματος είναι διαθέσιμο να βοηθήσει τους χρήστες να:
  • Χρησιμοποιήσουν τις συλλογές της Βιβλιοθήκης
  • Διαμορφώσουν στρατηγικές έρευνας ανάλογα με τις ανάγκες τους για πληροφόρηση
  • Εντοπίσουν υλικό που τους ενδιαφέρει από άλλες βιβλιοθήκες και υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Βρουν απαντήσεις σε συγκεκριμένες ερωτήσεις που τους απασχολούν.