Φωτοτυπίες

Στο Κεντρικό κτήριο και στο Πληροφοριακό Τμήμα υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα για εκτύπωση υλικού που δεν δανείζεται ή απλά ο χρήστης δε θέλει να δανειστεί το βιβλίο.

Οι χρεώσεις είναι 0.05 σεντ για κάθε Α4 και 0.10 σεντ για κάθε Α3 εκτύπωση.

Η χρήση της φωτοτυπικής μηχανής γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες και ισχύει αυστηρά για το υλικό της Βιβλιοθήκης και μόνο.

Σημειωτέο, ο χρήστης είναι υπεύθυνος να γνωρίζει και να εφαρμόζει το νόμο Περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων.