Βάσεις Δεδομένων

ΘέμαΑρχείο
Dissertations & Theses (ProQuest):
πρόσβαση σε ψηφιακές διατριβές
EBSCO
Εξυπηρετεί τις πληροφοριακές ανάγκες σχολείων, βιβλιοθηκών και ερευνητικών κέντρων προσφέροντας πρόσβαση σε πλήρες κείμένο έντυπών και ηλεκτρονικών περιοδικών, βάσεων δεδομένων και ηλεκτρονικών βιβλίων.
Εκπαιδευτικό Εργαλείο Κυπριακής Γεωλογικής Κληρονομιάς
ενημέρωση για τη γεωλογική ιστορία της Κύπρου ανάμεσα στις κοινότητες του νησιού και η καλλιέργεια μίας αίσθησης κοινής γεωλογικής κληρονομιάς
Directory of Open Access Journals
Περιλαμβάνει επιστημονικά περιοδικά ποικίλου περιεχομένου με δωρεάν πρόσβαση σε πλήρες κείμενο σε περισσότερα από τα μισά περιοδικά.
Ανέμη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών
UN Member States On the Record
Παρέχεται άμεση πρόσβαση σε επίσημα έγγραφα που καλύπτουν τις δραστηριότητες των Μελών των Ηνωμένων Εθνών, παρέχοντας συνδέσεις σε βάσεις δεδομένων , ιστοσελίδες και άλλες πηγές πληροφόρησης.
Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών
Αναζήτηση σε 313,195 ανακοινωθέντα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών από 1/1/1962 - 28/2/1994 και από 1/10/2003 - 31/12/2013
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
Εθνική υποδομή που συγκεντρώνει, τεκμηριώνει και διαθέτει περιεχόμενο σε θέματα επιστήμης, έρευνας και τεχνολογίας, και παρεμβαίνει σε θέματα περιεχομένου της Κοινωνίας της Πληροφορίας
PreLex
παρέχει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται τα κύρια στάδια στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων θεσμικών οργάνων
CyLaw Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης
Παρέχει ελεύθερη, ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική νομική πληροφόρηση και πρόσβαση στης πηγές του Κυπριακού Δικαίου. Οι βάσεις δεδομένων του Cylaw περιλαμβάνουν τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου που εκδόθηκαν από το 1997, τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας και αριθμό νομικών άρθρων και κειμένων.
Πρακτικά Συνεδριάσεων Ολομέλειας της Βουλής των Αντιπροσώπων Καλύπτει την περίοδο από Οκτώβριο 1999 μέχρι σήμερα.
ERIC Education Resources Information Center
μια δικτυακή ψηφιακή βιβλιοθήκη με θέματα εκπαίδευσης. Προσφέρει πρόσβαση σε περισσότερα από 1.3 εκατομμύρια βιβλιογραφικές εγγραφές άρθρων περιοδικών και άλλο υλικό σχετικό με την εκπαίδευση. Προσφέρετε και πλήρες κείμενο σε μερικές περιπτώσεις.
The Free Library
προσφέρει δωρεάν και με πλήρη κείμενο κλασικά λογοτεχνικα έργα από διάφορους συγγραφείς, οι οποιοι συνοδεύονται απο τις βιογραφίες τους, εικόνες και αποφευθεγματα. Τελευταία, έχει επεκταθεί συμπεριλαμβάνοντας εκατομμύρια άρθρα περιοδικών ποικίλων θεμάτων. Τα άρθρα καλύπτουν τις χρονιές από το 1984 μέχρι σήμερα και καθημέρινα προστίθενται καινούρια.