Συλλογές

Οι συλλογές της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνουν υλικό που καλύπτει τ ις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και ψυχαγωγικές ανάγκες των χρηστών.

Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι κυρίως η ελληνική και η αγγλική. Κάποια από τα τεκμήρια είναι στη γερμανική, γαλλική και τουρκική γλώσσα.

Οι συλλογές είναι ανοικτής πρόσβασης, δηλαδή οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν μόνοι τους το υλικό στα ράφια. Η ταξινόμησή της γίνεται σύμφωνα με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey.