Δωρεές προς στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη, βάσει του νόμου Περί Κυπριακής Βιβλιοθήκης, δέχεται δωρεές και δύναται να τις αξιοποιήσει σύμφωνα με τους όρους της αποδοχής δωρεάς και/ή κατά την κρίση του εκάστοτε Διευθυντή. Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη έχει δεχτεί συλλογές από σημαντικούς φορείς, άτομα και οργανωμένα σύνολα.

Για πληροφορίες όσο αφορά τις διαδικασίες αποστολής και αποδοχής δωρεών επικοινωνήστε με το Τμήμα Παραγγελιών και Προσκτήσεων Υλικού.

Η δωρεά υλικού πρέπει να συνοδεύεται με συμπληρωμένο το έντυπο "Πολιτική Αποδοχής Δωρεών / Παραχώρηση Υλικού" και με κατάλογο του υλικού (αν υπάρχει).

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη εκφράζει τις αληθινές της ευχαριστίες για όλες τις δωρεές που δέχεται όλα τα χρόνια λειτουργίας της, βοηθώντας έτσι τον εμπλουτισμό των συλλογών της.

ΤίτλοςΑρχείο
Πολιτική Αποδοχής Δωρεών / Παραχώρηση Υλικού
Σημαντικές Δωρεές