Κέντρο Συντήρησης Υλικού

Το Κέντρο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και αποκατάσταση φθαρμένου ή κατεστραμμένου υλικού της Βιβλιοθήκης.