Σελίδα 1 από 2

Αίτηση για Παραχώρηση ISMN
Παραχώρηση ISMN

Η παραχώρηση αριθμών ISMN γίνεται χωρίς χρέωση μετά από αίτηση των εκδοτών και εγγραφή τους στο μητρώο μουσικών εκδοτών (εκδότες ή δημιουργοί).

Μετά την έκδοση του έργου με ISMN, οι εκδότες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ένα (1) αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο ISMN.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχερίδιο του ISMN ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ismn-international.org
1. Λεπτομέρειες Εκδότη
Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του κάθε εκδότη αποστέλλονται στο Διεθνές Κέντρο ISMN (International ISMN Agency).
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ συμπληρώστε με αριθμό τηλεομοιότυπου

Παρακαλώ συμπληρώστε ορθά το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

2. Λεπτομέρειες Έργου
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Ονόματα και χρονολογίες γέννησης άλλων ατόμων που έχουν σχέση με το έργο π.χ. (ενορχηστρωτής, στιχουργός κ.α.)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Invalid Input

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Please accept

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ