Σελίδα 1 από 5

Αίτηση για παραχώρηση ISSN
Συμπληρώστε την αίτηση σας εδώ.
1. Τίτλος
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

2. Είδος περιοδικής έκδοσης
Invalid Input

Παρακαλώ συμπληρώστε

3. Ημερομηνία έκδοσης
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

4. Συχνότητα
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

5. Αρίθμηση τίτλου
Παρακαλώ συμπληρώστε

6. Γλώσσα (ες) κειμένου
Παρακαλώ συμπληρώστε

7. Μορφή
Invalid Input

Παρακαλώ συμπληρώστε ορθά το URL

8. Προηγούμενος τίτλος (του οποίου η έκδοση αποτελεί συνέχεια)
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

9. Θέμα
Παρακαλώ συμπληρώστε

10. Στοιχεία Εκδότη
Σημείωση: Τα στοιχεία των εκδοτών καταχωρούνται στο αρχείο του Κυπριακού Κέντρου ISSN.
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ δώστε αριθμό τηλεομοιότυπου

Παρακαλώ συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλώ συμπληρώστε ένα έγκυρο URL

Invalid Input

10 (β). Στοιχεία δεύτερου εκδότη
Σημείωση: Τα στοιχεία των εκδοτών καταχωρούνται στο αρχείο του Κυπριακού Κέντρου ISSN.
Παρακαλώ επιλέξτε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ δώστε αριθμό τηλεφώνου

Παρακαλώ δώστε αριθμό τηλεομοιότυπου

Παρακαλώ συμπληρώστε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Παρακαλώ συμπληρώστε ένα έγκυρο URL

11. Υπεύθυνο Άτομο
Παρακαλώ συμπληρώστε

Παρακαλώ συμπληρώστε

12. Ερωτήσεις, σχόλια
Παρακαλώ συμπληρώστε

13. Φωτοτυπία Εξωφύλλου
Παρακαλώ επισυνάψτε φωτοτυπία εξωφύλλου

14. Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
Please accept

Σημείωση:
Για κάθε νέα περιοδική έκδοση (έντυπη και ηλεκτρονική ) θα πρέπει να συμπληρώνεται διαφορετικό έντυπο για τη χορήγηση ISSN. Παρακαλούμε όπως με το έντυπο να επισυνάπτεται μια φωτοτυπία του εξωφύλλου ή της σελίδας τίτλου και των περιεχομένων. Με την έκδοση του πρώτου τεύχους οφείλετε να καταθέτετε ένα αντίτυπο (με το ISSN ενσωματωμένο) στο Κυπριακό Κέντρο ISSN και ένα αντίτυπο κάθε έκδοσης στη συλλογή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης.

Η υπηρεσία αυτή παραχωρείται ΔΩΡΕΑΝ.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι δεν είστε ρομπότ