Κέντρο Εγγραφής ISMN

banner ismn

Τι είναι το ISMN

Ο αριθμός ISMN (International Standard Music Number), είναι ένας 13ψήφιος Διεθνής Πρότυπος Αριθμός για τις μουσικές εκδόσεις, ο οποίος οργανώνει ορθολογικά την προώθηση και διαχείριση της τυπωμένης μουσικής από την παραγωγή έως την εμπορική της διακίνηση και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις μουσικές εκδόσεις και το μουσικό εμπόριο, τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα τεκμηρίωσης. Ταυτίζεται με την έκδοση ενός τίτλου από ένα συγκεκριμένο εκδότη και είναι μοναδικός για την έκδοση αυτή.

ΥΛΙΚΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ Ο ISMN

Ο αριθμός ISMN χορηγείται στις παρακάτω κατηγορίες υλικού:
 • Παρτιτούρες
 • Παρτιτούρες φωνητικών
 • Ανθολογίες
 • Άλλα μέσα που αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό μιας μουσικής έκδοσης (π. χ. μια κασέτα που αποτελεί ένα από τα ”μέρη” μιας σύνθεσης)
 • Κείμενα τραγουδιών ή στίχοι που εκδίδονται μαζί με την τυπωμένη μουσική (εάν διατίθενται χωριστά)
 • Ερμηνευτικά σχόλια που εκδίδονται μαζί με την τυπωμένη μουσική (επίσης διατιθέμενα χωριστά)
 • Βιβλία τραγουδιών (προαιρετικά)
 • Μουσικές εκδόσεις Braille
 • Ηλεκτρονικές εκδόσεις

Δεν παίρνουν ISMN:
 • Βιβλία για τη μουσική
 • Αυτόνομες ηχογραφήσεις ή μαγνητοσκοπήσεις
 • Περιοδικά και σειρές ως σύνολο

Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ISMN

Ο αριθμός ISMN αποτελείται από 13 ψηφία τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με παύλες ή κενά και απαρτίζεται από πέντε μέρη:

Π.χ. 979-0-345-24680-5

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο εγχερίδιο του ISMN ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ismn-international.org ISMN NEWSLETTER

Εκδίδεται μια φορά το χρόνο από το Διεθνές Κέντρο ISMN. Περιέχει τα πρακτικά της ετήσιας συνάντησης του ISMN και προσφέρει ενημέρωση όσο αφορά τις εξελίξεις του ISMN.

Μορείτε να το δείτε εδώ: http://www.ismn-international.org/publications.html 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ISMN

Η παραχώρηση αριθμών ISMN γίνεται χωρίς χρέωση μετά από αίτηση των εκδοτών και εγγραφή τους στο μητρώο μουσικών εκδοτών (εκδότες ή δημιουργοί).

Μετά την έκδοση του έργου με ISMN, οι εκδότες είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν ένα (1) αντίτυπο στο Εθνικό Κέντρο ISMN.